MID-YEAR EXAMINATION - HALFJAAR EKSAMEN

We will be starting our mid-year examination on the 25th of May 2015.  We will then write exams until the end of the term with certain practicals and tasks included in this examination time table, as prescribed by the Gauteng Department of Education (GDE)

Ons begin ons halfjaar eksamen op die 25ste May 2015.  Ons skryf eksamen dan tot die einde van die kwartaal met sekere praktiese afdelings en take ingesluit soos voorgeskryf deur die Gauteng Departement von Onderwys (GDO)

We urge you as parent to ensure that your child studies hard and starts early.

Ons moedig u as ouer aan om te verseker dat u kind hard studeer en vroeg begin.