PRESIDENT SE UITSLAE / PRESIDENT'S RESULTS

President can once again boast with excellent matric results for 2015!

97% of our Gr12s qualify for tertiary studies and 65% of these learners qualify for a Bachelor's degree. These brilliant results catapult President into the top 10 dual medium schools in Gauteng!

Presidentspog weereens met uitstekende matriekuitslae vir 2015!

97% van ons Gr12s kwalifiseer vir tersire studies terwyl 65% van die leerders kwalifiseer vir 'nBaccalaureus graad. Die briljante uitslae maak President een van die sop tweetalige skole in Gauteng.

PREVIOUS YEARS / VORIGE JARE

Horskool President het met 2013 seuitslae geklim tot van die beste skole in die land. Ons het in die laaste 11 jaar slegs 2 druipelinge gehad en slegs 10 leerders in 23 jaar! Min skole kan ons dit nadoen! Ons is baie gelukkig om 'n personeel te h wat die werk kan doen en sulke ongelooflike uitslae behaal, jaar na jaar.

President High made history with the 2013 results en climbed to the top list in the country. In the last 11 years we had only two failures and only 10 in the last 23 years! Very few schools can say that! We are fortunate to have a staff that can do the work and achieve such brilliant results, year after year.