Prysuitdeling / Awards evening

Our academic awards evening was once again a prestige evening to be proud of. Academically, President is growing as can be seen in the junior awards.

When you visit Horskool President High School on such an evening, you will see an institution of academic excellence and daring leadership with fresh trends and thoughts but anchored in tradition! Congratulations to our learners!

Ons akademiese prysuitdeling was weereens 'n spoggeleentheid en iets om voorwaar op trots te wees. Akademies, groei President vinnig. Dit kan gesien word in die junior pryse.

Wanneer jy Horskool President High School besoek op so 'n aand, sal jy 'n skool sien van akademiese briljantheid, leierskap met waagmoed, vars idees en nuwe rigtings, maar alles geanker in tradisie! Geluk aan ons leerders!