Hoërskool President het in 1967 oopgemaak as Ridgeway se Hoërskool en is in 1969 herbenoem na Hoërskool President.

In 2005 President became Hoërskool President High School.

Die besluit is geneem om die skool se naam te verander in 1969 na President en nie na 'n spesifieke minister of President nie, dit het die skool 'n oop en wye toekoms gegee.  Dit het President die vryheid gee om te groei en te verander sonder om teruggehou te word.

The decision was made to change the schools name to President and not a certain specific Minister or President, and rather go with a proper name like President without adding a surname to it.  It gave President the freedom to change and grow without being held back by a cumbersome name.