Horskool President het in 1967 oopgemaak as Ridgeway se Horskool en is in 1969 herbenoem na Horskool President.

In 2005 President became Horskool President High School.

Die besluit is geneem om die skool se naam te verander in 1969 na President en nie na 'n spesifieke minister of President nie, dit het die skool 'n oop en wye toekoms gegee. Dit het President die vryheid gee om te groei en te verander sonder om teruggehou te word.

The decision was made to change the schools name to President and not a certain specific Minister or President, and rather go with a proper name like President without adding a surname to it. It gave President the freedom to change and grow without being held back by a cumbersome name.