Skoollied / School Anthem

Soek en Bou

Seek and Build


In the southwest of our city,

Where for decades gold was sought.

We will walk the path of victry,

In academics, culture, sport.


Hier bou ons talent en aanleg,

In n gees van sinergie

In ons eenheid staan ons vas en heg

Vol van ywer energie!


Every part we play is valued,

For we all must play our part

And our vision is unrivalled,

Rooted firmly in our God.


Al ons drome vestig ons in jou

President, met jou rooi en blou

Na die toekoms reik,

Op God vertrou

Horskool President, Soek en Bou!