RESOURCES

Skoolhoofde van Horskool President Principals of President High School

Mnr AJP Kruger

1 Januarie 1967 30 September 1975

1 January 1967 30 September 1975

Prof Dr RP van Rooyen

1 Oktober 1975 31 Desember 1984

1 October 1975 31 December 1984

Mnr JF Malan

1 Januarie 1985 30 Maart 1994

1 January 1985 30 March 1994

Mnr JP Swanepoel

11 April 1994 31 Desember 1996

11 April 1994 31 December 1996

Mnr MJH de Jager

1 Januarie 1997 31 Desember 2011

1 January 1997 31 December 2011

Mnr AM Ferreira

1 Januarie 2012 -

1 January 2012 - ..

Hulle het voorgeloop, deur moeilike tye, harde tye, arm tye. Ons is dankbaar vir moeite wat hulle ingesit het om ons te kry waar ons vandag is.

They took the lead, through hard times, difficult times, poor times. We are thankful for the effort they put in to get us where we are today.