Sport

President is n tradisieryke skool wat sy tradisie verder uitbou met ons sport. Kry ons nuutste uitslae, gebeure en prestasies hier. Sien wat gebeur het oor n naweek met ons rugby, hokkie, netbal, krieket ens.

President is n school, rich with tradition that we build on with our sport. Get our latest results, achievements and fixtures. See what happened over a weekend with our hockey, netball, rugby, cricket etc.

Rate this item
(1 Vote)

On Saturday, 25 July, at UJ Milo Park in Auckland Park, President's first team proved that hard work pays off with a 19-5 victory. 

Read about President's first team's road to succes here:

http://southerncourier.co.za/68720/rateltaai-president-wen-goue-leeus-finaal/

http://comarochronicle.co.za/85056/n-dekade-later-is-die-goue-leeus-beker-terug-by-president/

http://comarochronicle.co.za/81856/goue-leeus-finaal-wink-vir-skool-van-die-suide/

Last modified on Dinsdag, 23 Februarie 2016 06:36
Rate this item
(30 votes)

 

 Atletiek 2015 - Athletics 2015

President ends athletic season on a high note!

President ended the athletic season at the Inter High School Athletics meet in Fochville.  Being the only school in the Southern Suburbs to be part of a strong Intger high schools competition, President High School ensured its dominance in Athletics in the South.  Our athletes prepared well and we participated brilliantly and came 3rd on the day!  Mandla Shabalala was also Senior Victor Ludorum and the best u/17 athlete on the day!

As any proper inter high schools athletics meet, there is also a singing or "GEES" trophy.  President showed its zeal and was only 12 points behind the winning school while our cheerleaders was only 2 points behind the winning school.  For President this is a major achievement and we will continue to grow and improve and our learners will achieve greatly.

President het sy atletiekseisoen op 'n ho noot afgesluit met die interhor by Fochville.  As die enigste skool in die Suidelike woonbuurte om enigsins aan 'n interhor deel te neem het Horskool President net weereens sy dominansie in atletiek in die Suide bewys.  Ons atlete het goed voorberei en briljant deelgeneem en ons het 3de gekom op die dag!  Mandla Shabalala is ook aangewys as Senior Victor Ludorum en die beste o/17 atleet van die dag!

Soos enige goeie interhor, is daar ook die Gees-trofee.  President het sy staal gewys en slegs met 12 punte agter die wenskool geindig.  Ons dirigente het slegs met 2 punte agter die wenskool gendig.  Vir President is die voorwaar 'n voortreflike prestasie en sal ons aanhou groei en verbeter en ons leerders sal presteer!

 VORIGE PRESTASIES - PREVIOUS ACHIEVEMENTS

 2014 - Mandlakayise Shabalala: Senior Victor Ludorum (Interhor /I nter High)

                                                   : Best Senior Track Athlete (Interhor / Inter High)

                                                   : Best u/17 Athlete (Interhor / Inter High)

Last modified on Woensdag, 22 April 2015 09:36
Rate this item
(9 votes)

2014

Ons landloop sal begin na die atletiekseisoen.  Our cross country will start after the athletic season.

Last modified on Dinsdag, 16 September 2014 11:54
Rate this item
(11 votes)

2014

 

Sagtebal datums vir juniors en seniors: / Softball dates for juniors and seniors:.

21 August: Trinity House @ Trinity House

26 August: Rooseveld @ Home

2 September: Allen Glen @ Home

4 September: Wendywood @ Wendywood

 

 

 

Last modified on Dinsdag, 16 September 2014 11:55
Rate this item
(9 votes)

2014

 

Die touch rugby sal eers begin in die 3de kwartaal.  The touch-rugby will only start in the 3rd term.

Last modified on Woensdag, 15 Januarie 2014 11:54
Rate this item
(20 votes)
2014
President 1st team - Southern Winter Games Champions!

 President u/15s - Southern Winter Games Champions

Thank you for our Netball Courts from all out Netball players

2015

Our netball coaches are working very hard and the girls are playing good netball.  The Super 15 is a ver tough competition and it is good preperation for the Greater Johannesburg league our girls are playing in for the third year.  The Southern leagues are becoming too small and our domination of it is unchallenged.  Good luck to the girls for the league!

Ons netbalafrigters werk baie hard en die dogters speel goeie netbal.  Die SUper 15 is 'n klipharde toernooi en is goie voorbereiding vir die Groter Johannesburg liga waarin die dogters nou vir die derde jaar speel.  Die Suidelike ligas krimp by die jaar en is nou te klein en ons dominering van die ligas is onbetwisbaar.  Sterkte aan die dogters vir die liga!

 

Ons eerste Netbalspan het 'n oefenweek gehad by die skool.  Dankie vir die moeite ouers en dogters en ook Juffrou Labuschagne vir haar harde werk.  Ons glo dit sal vrugte afwerp.

Our First Netball team also had a practice week at school.  Thank you parents and girls for the effort, as well as Miss Labuschagne for all her hard work.  We know it will bear fruit.

PREVIOUS ACHIEVEMENTS

2014 - Southern Winter Games Champions - u/15 and 1st team (only a u/15 and 1st team League)

2013 - Congratulations to Beatrice Pupunyane receivning provincial colours - Gauteng / Geluk aan Beatrice Pupunyane wat provinsiale kleure - Gauteng verwerf het.

2012 - Streeks kampioenskappe o/17A , Regional championships u/17A

2011 - Gauteng kampioenskappe o/17A , Gauteng championships u/17A

2009 - Gauteng kampioenskappe o/19A , Gauteng championships u/19 A

2006 - 2011 All teams league winners / Alle spanne ligawenners.

2006 - o/17A Super 12 Wenners , u/17 Super 12 champions

Last modified on Woensdag, 15 April 2015 08:48
Rate this item
(33 votes)

 2015

Our hockey looks very good and our first hockey team is leading from the front as it should be.  With very good quality hockey they went into a very tough Super 15 and played high above expectations!  Congratulations to our hockey girls and coaches for the vast improvement in the quality of our hockey overall!

Our first hockey team also went on tour this year and the girls enjoyed it immensly.  They did so well that they were awarded the most improved team on the whole of the tour!  Well done girls!

Ons hokkie lyk baie goed en ons 1st hokkie span lei deur voorbeeld!  Met ho kwaliteit hokkie het hulle in 'n baie strawwe super 15 reeks ingegaan en speel hulle ver bo verwagting!  Geluk aan ons hokkiedogters en afrigters vir die ongelooflike verbetering in ons hokkie deur die bank!

Ons eerste hokkiespan was ook op toer en die dogters het dit verskriklik geniet.   Hulle het so goed gedoen dat hulle die wenners was van die mees ontwikkelde span op die toer.  Geluk dogters!

VORIGE PRESTASIES

 

2014: Two teams league winners / Twee spanne ligawenners

2013: Brenda Gordon u/16 provincial colours - Gauteng  / o/16 provinsiale kleure - Gauteng.

          Three teams league winners / Drie spanne ligawenners

2012: Three teams league winners / Drie spanne ligawenners

2011: Four teams leage winners / Vier spanne ligawenners

2010:  All 5 teams league winners / Al 5 spanne ligawenners

Last modified on Woensdag, 15 April 2015 08:38
Rate this item
(18 votes)

Krieket 2015/ Cricket 2015

President - Kings of the Wicket! 

President's first Cricket team was well on their way to the top in the first part of the 2014 summer.  Sometimes, the turn of a year changes the dynamic of a cricket team.  This was not the case at Horskool President High School!  Our first Cricket team rumbled on and climbed their way to the top, to retain the crown of cricket in the South.

Only in the latter part of the season, in the end of the 2014/15 summer, President played 10 cricket games and lost only one!  That little stumble didn't change anything and President rolled on to become number one yet again.

President se eerste Krieketspan was al in die in die eerste gedeelte van die 2014/15 somer goed oppad na bo.  Partykeer, met die draai van die jaar, verander die dinamika van 'n span.  Dit was nie die geval by Horskool President High School nie.  Ons eerste Krieketspan het bly voorbulder en geklim na bo om die krieketkroon van die Suide te behou.

Net in die laaste gedeelte van die seisoem. die einde van die 2014/15 somer, het President 10 wedstryde gespeel en slegs een verloor.  Die klein struikelblok het niks verander nie en President het voort gestoomroller na sy normale plek as nommer een!

 

 

 Yasteel Dhanraj - batsmen

and bowler first team 2015

 

 

 

 

 

 

Last modified on Woensdag, 22 April 2015 09:39

Rugby Featured

Written by HS President
Rate this item
(60 votes)

RUGBY

o/16 Toerwenners 2013 Rooi Bulle kreet
Roodepoort Rugby Series Champions 2014

 RUGBY 2015

Our Super 15 is coming to a close and our teams did well.  The improvement from last year is amazing.  Our u/16 rugby team will end up in the top half of the table in this very hard series.  We will play our final games of this series during the second week of April before the league starts. 

If you look at the quality of rugby played by the President teams, we will do very well in the league in the 2015 season.  Good luck boys!

Our First Rugby team also went on a full Rugby tour during the April school holiday en received amazing coaching from an old springbok player, Braam van Straaten.  The boys learned a lot and the quality of rugby they played on tour was brilliant.  Congratulations to the coaches and the players.

Our u/14 and u/16 Rugby teams went on a camp in Vereeniging and worked hard.  A practice camp like this brought the boys together and made them one team.  We can see the quality of rugby increased tenfold. Our u/14 team played a practice match against Vereeniging Gimnasium, a macro rugby school and fought hard to let our opponents know we never stop fighting!  Our boys showed character and dedication against this massive team.  We are proud of our men!

Ons Super 15 trek einde se kant toe en die vordering vanaf laas jaar tot nou, is ongelooflik goed.  Ons o/16 Rugbyspan sal in die boonste helfte van die tabel eindig in 'n klipharde reeks.  Ons speel ons finale wedstryde van die reeks die tweede week van April, daarna begin die liga.

As mens die kwaliteit rugby wat die Presidentspanne speel in ag neem, sal ons baie goed doen in die jaar se liga.  Sterkte seuns!

Ons Eerstespan het ook gaan toer gedurende die Aprilvakansie en ongelooflike goeie afrigtingsessies ontvang by 'n oud-springbok, Braam van Straaten. Die seuns het ongelooflik baie geleer en die gehalte rugby wat hulle op die toer gespeel het was baie goed.  Geluk aan die afrigtingspan en die spelers.

 Ons o/14 en o/16 Rugbyspanne het ook 'n oefenkamp bygewoon in Vereeniging.  Die seuns het hard gewerk en dit lyk asof die kwaliteit rugby honderd keer beter is.  Ons o/14 Rugbyspan het ook 'n oefenwedstryd gespeel teen Vereeniging Gimnasium wat 'n makro skool is en  het baklei vir elke tree op die veld.  Die seuns het seker gemaak hulle opponente weet, ons gee nooit op nie!  Ons seuns her karakter en deursettingsvermo gewys teen die groot span.  Geluk aan ons manne!

VORIGE PRESTASIES

2014 - COKE SERIES WINNERS - COKE-REEKS WENNERS

2013   -2nd Team LIONS RUNNERS-UP / 2de span LEEUS NAASWENNERS

            - Devon Mzama provincial colours - Lions / provinsiale kleure - Leeus

2012 - o/14 LEEUS WENNERS en Semifinaliste Beeld  / u/14 LIONS WINNERS and Semi-finalist Beeld

2011 - o/14 LEEUS WENNERS / u/14 LIONS WINNERS

2010 - COKE SERIES WINNERS / COKE-REEKS WENNERS

2009 - COKE SERIES WINNERS / COKE-REEKS WENNERS

           - SMT TOURNAMENT WINNERS / SMT TOERNOOI WENNERS

2007 - SUPER 16 WENNERS o/16  EN 1STE SPAN  / SUPER 16 WINNERS u/16 AND 1ST TEAM

          - o/16 LEEUS WENNERS EN BEELD WENNERS / u/16 LIONS WINNERS AND BEELD WINNERS.

2002 - o/14 EN 1STE SUPER 16 WENNERS / u/14 AND 1ST TEAM SUPER 16 WINNERS

Last modified on Woensdag, 22 April 2015 09:26

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT DATUMS 2013 / PRESIDENT DATES 2013

 President decided on working with the school communicator from 2014 and thus, needs all information from our parents.  Parents that want to download the communicator on their laptop, notebook, netbook, I-Pad, Tablet, Desktop, I-phone or smartphone can do so at www.school-communicator.com where you can click on download to download the app for your spesific phone or computer.  Under downloads, search for Horskool President High School and follow the steps.

Parents can collect their reports between 17:00 and 19:00 on 3 December at Horskool President High School

 

President het besluit om in 2014 te begin werk met die "communicator".  Daarom kort ons al ons ouers se inligting.  Ouers wat die communicator wil aflaai, kan so doen by www.school-communicator.com. Jy kan dit aflaai op jou notebook, netbook, skootrekenaar, slimfoon, tafelrekenaar, I-phone of tablet.  Kyk onder downloads vir Horskool President High School

Ouers kan hulle rapporte afhaal, tussen 17:00 en 19:00 op 3 Desember by Horskool President High School