Gala-evening 2013

Our gala-evening was on 11 and 12 October 2013.  Our learners looked amazing and the show was great!  Thank you to Mr De Waal, Mrs De Lange, Miss Bouwer and Miss Jordaan for all their effort.

Here are the winners:  Seniors:

                                          Mr President:                        Daniel Harris              

                                           Miss President:                     Tristan Jacobs                      

                                           Boys runner-up:                   Thabo Magoete

                                           Girl runner up:                     Wendy Hamman

                                           Boys second runner up:    Luvo Piliso

                                           Girls second runner up:     Zaahidah Livingstone

                                           Junior Mr President:           Joshua Jappie                       

                                           Junior Miss President:       Chelsea Goliath         

Mr Personality:              Jason Vokwana

Miss Personality:          Thando Kwinana

 

Debating

2014

Our debate team participated in a competion launched by Law Enforcement against Drugs and Crime. This is something that President feels very strong about and we did our utmost to participate in the debate surrounding especially drugs and drug related crimes as it is something we have to get rid off.

"This issue is close to our hearts and we have to discuss, debate and work at it to ensure that drugs and the crimes related to it doesn't hurt our school and community!" - Miss H Neveling

Our learners performed very well and we are proud of them. After this our debate team can only grow and become stronger.

2013

Debating wins district debating in English Home Language and gets to round 4 in Gauteng Debating.  Die debat wen distrik in Engels Home Language en vorder tot rondte 4 in Gauteng Debat.

 

 Atletiek 2015 - Athletics 2015

President ends athletic season on a high note!

President ended the athletic season at the Inter High School Athletics meet in Fochville.  Being the only school in the Southern Suburbs to be part of a strong Intger high schools competition, President High School ensured its dominance in Athletics in the South.  Our athletes prepared well and we participated brilliantly and came 3rd on the day!  Mandla Shabalala was also Senior Victor Ludorum and the best u/17 athlete on the day!

As any proper inter high schools athletics meet, there is also a singing or "GEES" trophy.  President showed its zeal and was only 12 points behind the winning school while our cheerleaders was only 2 points behind the winning school.  For President this is a major achievement and we will continue to grow and improve and our learners will achieve greatly.

President het sy atletiekseisoen op 'n ho noot afgesluit met die interhor by Fochville.  As die enigste skool in die Suidelike woonbuurte om enigsins aan 'n interhor deel te neem het Horskool President net weereens sy dominansie in atletiek in die Suide bewys.  Ons atlete het goed voorberei en briljant deelgeneem en ons het 3de gekom op die dag!  Mandla Shabalala is ook aangewys as Senior Victor Ludorum en die beste o/17 atleet van die dag!

Soos enige goeie interhor, is daar ook die Gees-trofee.  President het sy staal gewys en slegs met 12 punte agter die wenskool geindig.  Ons dirigente het slegs met 2 punte agter die wenskool gendig.  Vir President is die voorwaar 'n voortreflike prestasie en sal ons aanhou groei en verbeter en ons leerders sal presteer!

 VORIGE PRESTASIES - PREVIOUS ACHIEVEMENTS

 2014 - Mandlakayise Shabalala: Senior Victor Ludorum (Interhor /I nter High)

                                                   : Best Senior Track Athlete (Interhor / Inter High)

                                                   : Best u/17 Athlete (Interhor / Inter High)

2014

Ons landloop sal begin na die atletiekseisoen.  Our cross country will start after the athletic season.

2014

 

Sagtebal datums vir juniors en seniors: / Softball dates for juniors and seniors:.

21 August: Trinity House @ Trinity House

26 August: Rooseveld @ Home

2 September: Allen Glen @ Home

4 September: Wendywood @ Wendywood

 

 

 

2014

 

Die touch rugby sal eers begin in die 3de kwartaal.  The touch-rugby will only start in the 3rd term.

2014
President 1st team - Southern Winter Games Champions!

 President u/15s - Southern Winter Games Champions

Thank you for our Netball Courts from all out Netball players

2015

Our netball coaches are working very hard and the girls are playing good netball.  The Super 15 is a ver tough competition and it is good preperation for the Greater Johannesburg league our girls are playing in for the third year.  The Southern leagues are becoming too small and our domination of it is unchallenged.  Good luck to the girls for the league!

Ons netbalafrigters werk baie hard en die dogters speel goeie netbal.  Die SUper 15 is 'n klipharde toernooi en is goie voorbereiding vir die Groter Johannesburg liga waarin die dogters nou vir die derde jaar speel.  Die Suidelike ligas krimp by die jaar en is nou te klein en ons dominering van die ligas is onbetwisbaar.  Sterkte aan die dogters vir die liga!

 

Ons eerste Netbalspan het 'n oefenweek gehad by die skool.  Dankie vir die moeite ouers en dogters en ook Juffrou Labuschagne vir haar harde werk.  Ons glo dit sal vrugte afwerp.

Our First Netball team also had a practice week at school.  Thank you parents and girls for the effort, as well as Miss Labuschagne for all her hard work.  We know it will bear fruit.

PREVIOUS ACHIEVEMENTS

2014 - Southern Winter Games Champions - u/15 and 1st team (only a u/15 and 1st team League)

2013 - Congratulations to Beatrice Pupunyane receivning provincial colours - Gauteng / Geluk aan Beatrice Pupunyane wat provinsiale kleure - Gauteng verwerf het.

2012 - Streeks kampioenskappe o/17A , Regional championships u/17A

2011 - Gauteng kampioenskappe o/17A , Gauteng championships u/17A

2009 - Gauteng kampioenskappe o/19A , Gauteng championships u/19 A

2006 - 2011 All teams league winners / Alle spanne ligawenners.

2006 - o/17A Super 12 Wenners , u/17 Super 12 champions

 2015

Our hockey looks very good and our first hockey team is leading from the front as it should be.  With very good quality hockey they went into a very tough Super 15 and played high above expectations!  Congratulations to our hockey girls and coaches for the vast improvement in the quality of our hockey overall!

Our first hockey team also went on tour this year and the girls enjoyed it immensly.  They did so well that they were awarded the most improved team on the whole of the tour!  Well done girls!

Ons hokkie lyk baie goed en ons 1st hokkie span lei deur voorbeeld!  Met ho kwaliteit hokkie het hulle in 'n baie strawwe super 15 reeks ingegaan en speel hulle ver bo verwagting!  Geluk aan ons hokkiedogters en afrigters vir die ongelooflike verbetering in ons hokkie deur die bank!

Ons eerste hokkiespan was ook op toer en die dogters het dit verskriklik geniet.   Hulle het so goed gedoen dat hulle die wenners was van die mees ontwikkelde span op die toer.  Geluk dogters!

VORIGE PRESTASIES

 

2014: Two teams league winners / Twee spanne ligawenners

2013: Brenda Gordon u/16 provincial colours - Gauteng  / o/16 provinsiale kleure - Gauteng.

          Three teams league winners / Drie spanne ligawenners

2012: Three teams league winners / Drie spanne ligawenners

2011: Four teams leage winners / Vier spanne ligawenners

2010:  All 5 teams league winners / Al 5 spanne ligawenners

Krieket 2015/ Cricket 2015

President - Kings of the Wicket! 

President's first Cricket team was well on their way to the top in the first part of the 2014 summer.  Sometimes, the turn of a year changes the dynamic of a cricket team.  This was not the case at Horskool President High School!  Our first Cricket team rumbled on and climbed their way to the top, to retain the crown of cricket in the South.

Only in the latter part of the season, in the end of the 2014/15 summer, President played 10 cricket games and lost only one!  That little stumble didn't change anything and President rolled on to become number one yet again.

President se eerste Krieketspan was al in die in die eerste gedeelte van die 2014/15 somer goed oppad na bo.  Partykeer, met die draai van die jaar, verander die dinamika van 'n span.  Dit was nie die geval by Horskool President High School nie.  Ons eerste Krieketspan het bly voorbulder en geklim na bo om die krieketkroon van die Suide te behou.

Net in die laaste gedeelte van die seisoem. die einde van die 2014/15 somer, het President 10 wedstryde gespeel en slegs een verloor.  Die klein struikelblok het niks verander nie en President het voort gestoomroller na sy normale plek as nommer een!

 

 

 Yasteel Dhanraj - batsmen

and bowler first team 2015

 

 

 

 

 

 

Bladsy 1 van 3